HOME
UAC Parts Catalog
Seals
COMPRESSOR PARTS / Poly Bag Kits
Compressor UAC Part No.
Mitsubishi AX105VSR, FXA105V5, FXA105VSLR, FXA105VSR, FXA105VSS GA 4564G-KT
Mitsubishi FX80 GA 4481KT; GA 4481G-KT
Mitsubishi FX105V GA 4399GKT; GA 4468KT; GA 4468GKT; GA 4469-KT
Mitsubishi MSC90C GA 4563G-KT
Mitsubishi MSC105CVS GA 4485G-KT
POLY BAG KITS / Mitsubishi Rev. 10-17-01
UAC Part No. Application Information Illustration
GA-4564G-KT AX105VSR, FXA105V5, FXA105VSLR, FXA105VSR, FXA105VSSS
UAC Part No. Application Information Illustration
GA-4481KT R12, R134a, MITSUBISHI FX80 O-RING KIT (With Green HNBR)
GA-4481G-KT R12, R134a, MITSUBISHI FX80 O-RING KIT (With Green HNBR O-Rings)
UAC Part No. Application Information Illustration
GA-4399G-KT R12, R134a, FX105V
GA-4468KT R12, R134a, MITSUBISHI FX105V CONTROL VALVE O-RING KIT
GA 4468G-KT R12, R134a, MITSUBISHI FX105V CONTROL VALVE O-RING KIT (Includes Green HNBR)
GA-4469-KT R12, R134a, MITSUBISHI FX105V O-RING KIT
UAC Part No. Application Information Illustration
GA-4563G-KT R12, R134a, MSC90C, O-RING KIT (HNBR)
UAC Part No. Application Information Illustration
GA-4485G-KT R12, R134a, MITSUBISHI MSC105CVS
Universal Air Conditioner // 1441 Heritage Parkway, PO Box 299 // Mansfield, TX 76063
817-740-3900 // fax 817-740-3997