HOME
UAC Catalog
PLASTIC FLEX HOSE, CONVOLUTED TUBING, DRAIN HOSE, HEATER HOSE Rev. 02-14-05
PLASTIC FLEX HOSE

UAC PART NO. DIAMETER LENGTH
RL 0015 1-1/2" 50'
RL 0002 2" 50'
RL 0025 2-1/2" 50'
RL 0030 3" 50'
RL 0040 4" BULK
RL 0050 5" BULK
RL 0060 6" BULK


CONVOLUTED TUBING (ELECTRICAL WIRING PROTECTION)
UAC PART NO. DIAMETER TEMP. LENGTH
CT 0106 1/4" 300°F 3200'
CT 0107 3/8" 300°F 2000'
CT 0100 1/2" 196°F 1200'
CT 0108 1/2" 300°F 1200'
CT 0101 5/8" 196°F 900'
CT 0109 5/8" 300°F 900'
CT 0102 3/4" 196°F 600'
CT 0110 3/4" 300°F 600'
CT 0103 1" 196°F 350'
CT 0111 1" 300°F 350'
CT 0104 1-1/4" 196°F 300'
CT 0112 1-1/4" 300°F 300'
CT 0105 1-1/2" 196°F 150'
CT 0113 1-1/2" 300°F 150'


DRAIN HOSE
UAC PART NO. DIAMETER LENGTH
DH 0038 3/8" 50'
DH 0050 1/2" 50'
DH 0881 1/2" 50' (clear)
Universal Air Conditioner // 1441 Heritage Parkway, PO Box 299 // Mansfield, TX 76063
817-740-3900 // fax 817-740-3997